Components MPhpNuke2Joomla แปลงข้อมูลจาก phpNuke เป็น Joomla

0.00 ฿ 0.0 THB

0.00 ฿

Add to cart


Components MPhpNuke2Joomla แปลงข้อมูลจาก phpNuke เป็น Joomla

     MPhpNuke2Joomla เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Component ที่ใช้สำหรับแปลงข้อมูลต่างๆ จากระบบ phpNuke เป็นระบบ Joomla พร้อมทั้งแปลงข้อมูลเว็บบอร์ด phpBB ของ phpNuke เป็น phpBB 3 บน Joomla 3.x เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นในการแปลงข้อมูล

Odoo image and text block

MPhpNuke2Joomla

- แปลงข้อมูลเว็บบอรด์ Phpnuke เป็น Phpbb เวอร์ชั่นล่าสุด

- สามารถแปลงข้อมูลจาก Phpnuke เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันได้

- สามารถย้ายไฟล์ภาพจาก Phpnuke ไปยัง Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันได้

- ตรวจสอบ และเลือก Path ก่อนแปลงข้อมูล เป็น Joomla ได้

- ในกรณีแปลงข้อมูลไม่สำเร็จ Component สามารถเคลียร์ข้อมูลได้